LIMITY 2023

Máme pro vás skvělou zprávu. Další ročník konference mužů se bude konat 22.4.2023.

Více informací již brzy!

%

Spokojenost

%

Slyšeli Boží hlas

%

Pomohla modlitba za jejich potřeby

%

Udělali zásadní rozhodnutí

“Cítil jsem Boží dotek při modlitbě a pokání.“

“Chci se stát opravdovým mužem a překonat své limity.“

“Jsem duchovně naplněný, požehnaný a chci být milejší k mojí manželce.“

“Chci být více zodpovědný a iniciativní jako muž a manžel.“

Služba mužům


Chceme být aktivní církví, která podporuje rozvoj různorodých mužských aktivit zejména v místních sborech, kde se odehrává hlavní část života církve. Součástí naší vize je, aby každý místní sbor měl pravidelné setkání mužů, kde budou muži poznávat Boha a přijímat výzvy pro svůj život. Rádi bychom přispěli k budování vedoucích na úrovní sborů a nadsborových služeb.  Součástí této služby budou oblastní a celostátní konference mužů, které by měly být vždy velkou motivací a inspirací pro osobní životy a rozvoj různorodých mužských aktivit.