Konference

LIMITY 2019      

2. celostátní konference mužů 

Můžete se těšit na další konferenci. Nezapomeňte si datum zaznamenat do svých kalendářů. V roce 2018 se konference účasnilo 300 mužů a pro následující akci máme prostory pro 450 mužů.

Sobota 13. 4. 2019 od 10 hodin, Kulturní centrum Semilasso, Palackého třída 126, Brno

Registrace je otevřena na www.acregistrace.cz

Součástí akce bude sbírka na misijně – pracovní službu v ČR a zahraničí.

Realizaci konference můžete podpořit darem na BU 2000731339/2010, VS 529.

Bližší informace: Viktor Baláž, mob. 739 600 007, viktor.balaz@apostolskacirkev.cz

Ohlasy a svědectví z konference LIMITY 2018

přijeďte prožít podobné zkušenosti na konferenci LIMITY 2019

Ohlasy účastníků

 • 88% bylo spokojeno s konferencí
 • 96% chtělo změnit disciplínu ve svém životě
 • 82% změnilo postoj v některé oblasti života
 • 53% činilo pokání ze svého chování
 • 64% slyšelo Boží hlas do svého života
 • 52% pomohla modlitba za jejich potřeby
 •   6% bylo pokřtěno v Duchu svatém

Krátká svědectví účastníků

 • nezapomenutelná zkušenost
 • prožil jsem velmi silnou přítomnost Božího Ducha
 • cítil jsem Boží dotek při modlitbě a pokání
 • prožíval jsem vlny pláče, touhu Bohu sloužit
 • měl jsem ze setkání radost a obohaceni
 • poznal jsem svoji službu v církvi
 • byl jsem povzbuzen z rozhovorů s několika bratry
 • chci být více zodpovědný a iniciativní jako muž a manžel
 • jsem duchovně naplněný, požehnaný a chci být milejší k mojí manželce
 • chci se stát opravdovým mužem a překonat své limity
 • být aktivní při řešení problémů
 • být iniciativní a vést svoji rodinu