Konference

LIMITY 2021   

Rád bych vás pozval na konferenci, kde bychom se mohli jako muži fyzicky znovu setkat. To však bohužel nyní není možné. Přesto se můžete těšit na další konferenci, která bude v sobotu 17. 4. 2021 od 10 hodin, s předpokládaným ukončením okolo 12 hodiny, tentokrát pouze ONLINE. Nezapomeňte si datum zaznamenat do svých kalendářů, protože na tom, abychom jako muži zráli, zejména v této opravdu záleží. Doslova se letos připoj k 300 odvážným bratrům, kteří se jednou ročně setkávali na konferenci, společně zažívali Boží jednání ve svých životech a dělali zásadní rozhodnutí, která jim pomáhala na cestě opravdového muže. Konference je nabízena zdarma a její realizaci je možné podpořit darem na BU: 2000731339/2010, VS 529.  Součástí akce bude sbírka na podporu služby TeenChallenge.
Bližší informace: Viktor Baláž, mob. 739 600 007, [email protected]

Dar na službu mužů

Dar na podporu TeenChallenge

Ohlasy a svědectví z konference

přijeďte prožít podobné zkušenosti na konferenci LIMITY

 

Ohlasy účastníků

 • 88% bylo spokojeno s konferencí
 • 96% chtělo změnit disciplínu ve svém životě
 • 82% změnilo postoj v některé oblasti života
 • 53% činilo pokání ze svého chování
 • 64% slyšelo Boží hlas do svého života
 • 52% pomohla modlitba za jejich potřeby
 •   6% bylo pokřtěno v Duchu svatém

Krátká svědectví účastníků

 • nezapomenutelná zkušenost
 • prožil jsem velmi silnou přítomnost Božího Ducha
 • cítil jsem Boží dotek při modlitbě a pokání
 • prožíval jsem vlny pláče, touhu Bohu sloužit
 • měl jsem ze setkání radost a obohaceni
 • poznal jsem svoji službu v církvi
 • byl jsem povzbuzen z rozhovorů s několika bratry
 • chci být více zodpovědný a iniciativní jako muž a manžel
 • jsem duchovně naplněný, požehnaný a chci být milejší k mojí manželce
 • chci se stát opravdovým mužem a překonat své limity
 • být aktivní při řešení problémů
 • být iniciativní a vést svoji rodinu