Řečníci

Řečníci konference LIMITY 2019

John Hensel (USA)

Společně se svou manželkou Fran slouží 37 let na Floridě jako hlavní pastor sboru „Christian Life Assembly of God“. V současnosti je i regionálním ředitel služby mužům, kterou má velmi na svém srdci. Jeho vyučování jsou vtipná, jasná a Duch svatý skrze ně proměňuje životy posluchačů.

Seminář

Cestou odvahy

Někteří muži jsou více dobrodružní než jiní, ale všichni jsou povoláni k rozvinutí odvážného ducha. Musíte se vydat po cestě k rozvinutí odvážného ducha. Jak zjistil David, když pásl ovce, odvaha je budována skrze charakter v každodenních životních rozhodnutích, aby jí muži měli dost k povstání a poražení svých obrů.

Odvážný muž

Odvážní muži nemusejí svoji nadřazenost dokazovat v soubojích. Přesto když se objeví na bojišti, následují Davidův příklad a neustoupí. Odvážní mužové vědí, kým jsou v Bohu, znají pravdu, za kterou zápasí a vědí, že když Bůh je na jejich straně, nepřítel před nimi neobstojí!

Odvaha převzít zodpověnost

Již od počátku bylo Božím plánem, aby člověk převzal zodpovědnost nad Jeho stvořením. Současná společnost se snaží ukrást mužům jejich mužství a roli duchovních vůdců ve svých rodinách, církvích a společnosti. Seminář bude zaměřený na povzbuzení a vybavení mužů, tak aby se dokázali postavit do mezery a byli Duchem svatým zmocnění k převzetí zodpovědnosti!

Martin Moldan

Biskup AC, otec tří dětí. Jeho přesvědčení je, že celý život se můžeme učit stále nové věci.

Seminář

Odvaha být sám sebou

Každému z nás byla dána jedinečná, nezaměnitelná identita. V životě ovšem zápasíme s různými falešnými identitami. Mějme odvahu poznat, kým nás Bůh stvořil, a rozvíjejme svá obdarování.

Jan Šeda „Čenza“

Zástupce pastora v církvi CityHouse Brno. Miluje svoji rodinu, sport a poznávání nového. Věří, že Bůh pro nás má víc, než si myslíme.

Seminář

Odvaha žít v čistotě

Pornografie nás ovlivňuje více, než si myslíme. Co sebou pornografie nese a jak pracovat s její závislostí na ní?


Pavel Vimr

Ženatý otec tří dětí, dlouholetý podnikatel ve službách a výrobě. Vděčný Bohu za odpuštění.

Seminář

Odvaha ve správě financí

Peněz se není třeba bát, ale s opatrností, moudrostí a s dobrou mírou je užívat ve prospěch svůj i druhých.  
 I o tom bude praktický seminář.

Pavel Bubik

Zástupce biskupa, otec čtyř dětí, muž, který vášnivě miluje Ježíše a těší se na setkání s ním.

Seminář

Odvaha sloužit v moci Ducha svatého

Být služebníkem Ježíše Krista vyžaduje odvahu. Je možné ji získat? V čem nám mohou být vzorem první učedníci a jak to souvisí s Duchem svatým, jeho dary a církví? (Sk 1:8)

Lumír Folvarčný

Pastor a senior oblasti, otec dvou dcer. Má rád život a lidi. Rád slouží manželům a mužům, ale zároveň se dobrým mužem stále učí.

Seminář

Odvaha do mezigenerační vztahů

Mezigenerační vztahy nám pomáhají propojit generace. Rozdílné generace si mohou nejen porozumět, ale být si vzájemným obohacením. Jak investovat do vzájemných vztahů?


Tomáš Hasmanda

Pastor a senior oblasti, otec tří dětí. Jeho velkým obdarováním a radostí je služba manželům.

Seminář

Nadpřirozená odvaha

Odvaha muže nevychází z jeho svalů a bojových dovedností. Je úzce propojená s jeho identitou v Kristu a se vztahem s živým Bohem. Co to znamená prakticky? Jak tuto pravdu žít? O tom bude mé vyučování 🙂