Na letošní konferenci budou sloužit kvalitní čeští řečníci. Opět budeme mít různorodý, dynamický a zajímavý souhrn seminářů. Jakmile budeme mít vše připravené, budete mít aktuální informace o jednotlivých seminářích a řečnících na této stránce k dispozici.

Martin Moldan

Biskup AC, raduje se ze tří dětí a tří vnoučat. Jeho přesvědčení je, že celý život se můžeme učit stále nové věci.

Jak Bible chápe učednictví

Hlavním cílem tohoto semináře je položit biblický základ pro učednictví. Seminář se zabývá vyjasněním termínu „učednictví“ v různých pohledech a perspektivách a pokládá základ pro aplikaci učednických principů do života každého křesťana.

Tomáš Hasmanda

Pastor a senior oblasti, otec tří dětí. Jeho velkým obdarováním a radostí je služba manželům.

Cena učednictví

Být učedníkem Ježíše je výsada, ale i závazek. Není to o emocích, ale o rozhodnutí. Seminář popisuje důležité principy učednictví včetně ceny, kterou je třeba platit.

Michal Apetauer

Pastor CityHouse Brno, jedna manželka, dvě dcery. Sleduje fotbal, MMA a věří, že srozumitelnost a Boží moc můžou jít ruku v ruce.

Osobní cesta učednictví

Čím se prakticky pozná učedník? Ježíš na několika místech v Novém zákoně spojuje určité životní hodnoty s osobním učednictvím. Jaké hodnoty to jsou a jak v nich prakticky růst?

Róbert Liba

Otec tří dětí a pastor sboru. Jeho největší touhou je vidět, jak Duch svatý proměňuje lidi svou mocí.

Kdo jsou moji spolucestující

Učednictví není sólová záležitost. Jeho nedílnou součástí je budování vztahů; jsou zde ti, kteří představují pro nás vzory stejně tak jako i my jsme zase vzory jiným. Seminář se zabývá otázkou, kdo jsou tito „spolucestující“ na naší cestě za Ježíšem.

Martin Penc

Martin má rád dobrodružství a to ve formě cestování, ochutnávání nových jídel, setkání s novými lidmi a objevování netradičních zážitků. 15 let vedl Odbor mládeže AC, učí na univerzitě Essential college v Brně a je pastorem v Církev Kolín. S ženou Idou mají 3 děti a nejraději se něčemu směji, mají rádi roadtripy, pití kávy a mudrování.

„Nejdůležitější faktor“

Každý z nás si přeje, aby se naši přátelé obrátili ke Kristu. Seminář pojednává o tom, proč to obvykle nejde tak snadno. Jinými slovy, jaký je ten nejdůležitější faktor našeho života, aby se Bůh dotýkal skrze nás druhých?

Petr Král

Ředitel Teen Challenge Int. ČR. Má rád pohyb v lese, nejraději se svými pěti vnuky :-). Rád pomáhá lidem v jejich růstu.

Úskalí v životě vedoucího

Seminář pro ty, kteří vedou. Základem pro duchovní vedení je zralá osobnost vedoucího. Čeho je třeba se vyvarovat a na co musíme dbát, abychom vytvářeli zdravé učednické vztahy.

Pavel Harabus

Pastor AC Brno, má rád dobré jídlo, dobré filmy, dobré lidi a hodně legrace. Společně s manželkou rád lidi ujišťuje o Boží lásce a současně varuje před náboženstvím.

Když se zaseknu v duchovním růstu

Máte pocit, že chodíte do sboru, ale vaše životy se nemění? Víra vás přestala uspokojovat? Je možné, že jste se někde na vaší cestě zasekli. Seminář vám pomůže analyzovat váš duchovní stav a provést nezbytné korekce.