Na letošní konferenci nemáme pozvaného hlavního hosta ze zahraničí, ale rozhodli jsme se udělat různorodý, dynamický a zajímavý souhrn seminářů, kde uslyšíte výborné české řečníky a služebníky.

Martin Moldan

Biskup AC, otec tří dětí. Jeho přesvědčení je, že celý život se můžeme učit stále nové věci.

Muž správcem

Cílem je představit Boží plán pro člověka, specificky pro muže, kterým je správcovství.

Jiří Pospíšil

Pastor sboru s vášní pro zakládání nových sborů a touhou vidět novou generací mužů, kteří povstanou a vezmou za své proměnu svého okolí.

Správcem své rodiny 

O rodině bylo řečeno mnoho – seminář se nezaměří na základní aspekty mužské role, ale spíše na netypické, krizové, příležitostné či náročné záležitosti jako je nemoc v rodině, rodina bez dětí, nevěřící partner a další. 

Karel Káňa

Šťastný manžel a otec tří dospělých dětí, který chce naplnit svůj život Boží vůlí. Pastor a senior oblasti.

Jak mít vyvážený život?

Muži budují domy, organizace i celé říše. Pojďme budovat sebe! Lépe tak naplníme životní úkol, který máme od Pána Ježíše. Vyváženost těla, duše a ducha je klíčová. 

Viktor Baláž

Otec tří dětí, pastor a zástupce biskupa pro hospodaření.  Vděčný za volný čas v přírodě a s rodinou. 

Jak vyjít s penězi? 

Zdá se, že potřeb je mnoho a peněz vždy málo. Jak najít rovnováhu v rodinném rozpočtu a být dobrým správcem? Peníze jsou důležitou součástí našeho života, kde se stále můžeme něco nového učit.

 

Róbert Liba

Otec tří dětí a pastor sboru. Mou největší touhou je vidět, jak Duch svatý proměňuje lidi svou mocí.

Jak udržet a budovat vztahy?

Člověk je sociální bytost a potřebuje vztahy. Jak je můžeme rozvíjet v rámci sboru, jako rodina i jako jednotlivci? Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat? Jak rozvíjet vztahy s lidmi mimo církev? 

Peter Kozic

Otec tři dcer a milující dědeček. Pastor a misionář AGWM z USA s velkou vášní pro přivádění lidí k Ježíši Kristu a pro službu mužům. 

Jak projít krizí v rodině?

V životě procházíme různými krizemi, někdo méně, jiný možná častěji. Krize se může týkat vztahu, ale také například dětí, financí či zdraví. Jak krize včas rozeznat? Jak reagovat na partnera? Jak krizí úspěšně projít?

 

Tomáš Hasmanda

Pastor a senior oblasti, otec tří dětí. Jeho velkým obdarováním a radostí je služba manželům. 

Správcem své nedokonalosti

Boj s hříchem mě vede k pokoře a závislosti na Bohu. Prohry mě pomáhají se opřít o druhé. Mé limity vytvářejí prostor pro zapojeni druhých.