Řečníci

Řečníci konference LIMITY 2021

John Hensel (USA)

Společně se svou manželkou Fran slouží 37 let na Floridě jako hlavní pastor sboru „Christian Life Assembly of God“. V současnosti je i regionálním ředitel služby mužům, kterou má velmi na svém srdci. Jeho vyučování jsou vtipná, jasná a Duch svatý skrze ně proměňuje životy posluchačů.

Semináře

Cestou odvahy: Někteří muži jsou více dobrodružní než jiní, ale všichni jsou povoláni k rozvinutí odvážného ducha. Musíte se vydat po cestě k rozvinutí odvážného ducha. Jak zjistil David, když pásl ovce, odvaha je budována skrze charakter v každodenních životních rozhodnutích, aby jí muži měli dost k povstání a poražení svých obrů.

Odvaha převzít zodpověnost: Již od počátku bylo Božím plánem, aby člověk převzal zodpovědnost nad Jeho stvořením. Současná společnost se snaží ukrást mužům jejich mužství a roli duchovních vůdců ve svých rodinách, církvích a společnosti. Seminář bude zaměřený na povzbuzení a vybavení mužů, tak aby se dokázali postavit do mezery a byli Duchem svatým zmocnění k převzetí zodpovědnosti!

Martin Moldan

Biskup AC, otec tří dětí. Jeho přesvědčení je, že celý život se můžeme učit stále nové věci.

Seminář

Odvaha být sám sebou Každému z nás byla dána jedinečná, nezaměnitelná identita. V životě ovšem zápasíme s různými falešnými identitami. Mějme odvahu poznat, kým nás Bůh stvořil, a rozvíjejme svá obdarování.

Jan Šeda „Čenza“

Zástupce pastora v církvi CityHouse Brno. Miluje svoji rodinu, sport a poznávání nového. Věří, že Bůh pro nás má víc, než si myslíme.

Seminář

Odvaha žít v čistotě Pornografie nás ovlivňuje více, než si myslíme. Co sebou pornografie nese a jak pracovat s její závislostí na ní?

Tomáš Hasmanda

Pastor a senior oblasti, otec tří dětí. Jeho velkým obdarováním a radostí je služba manželům.

Seminář

Nadpřirozená odvaha Odvaha muže nevychází z jeho svalů a bojových dovedností. Je úzce propojená s jeho identitou v Kristu a se vztahem s živým Bohem. Co to znamená prakticky? Jak tuto pravdu žít? O tom bude mé vyučování 🙂