Zajímavé knihy pro muže

Zkuste se inspirovat přečtením zajímavé knihy. Naše vlastní iniciativa v osobní růstu je velmi důležitá. Hledejme v Bibli, ale i dalších knihách prospěšné rady ohledně manželství, výchovy, identity. Nabídku literatury zajímavé pro muže najdete v seznamu knih a v případě zájmu si je můžete zakoupit v nakladatelství naší církve – Křesťanský život.

Seznam knih:

Všechny knihy je možné objednat na: www.krestanskyzivot.cz

Být opravdovým mužem, E. L. Cole

Pečovatel: Příběh jednoho syna, Brown M.T.

Buď mužem!, RichardsLarry

Láska, sex a chození, Stanley Andy

Pět jazyků lásky pro muže, ChapmanGary, Southern Randy

Navždy tátovo děvče, Wright H. Norman

Síla manželovy modlitby, OmartianováStormie

Jak přežít krizi středního věku, Hrdinka Josef

Udržuj svou lásku zapnutou!, Silk Danny

Otec je důležitý, Buttonová Lin

Sexuální závislost, GallagherSteve

S nikým nechodím a nejsem cvok, Harris Joshua

Buď mužem!, RichardsLarry

Krutá hra o tvé zdraví, Kašpar Tomáš

Síla zranitelnosti, Brownová Brené

Hořet, ale nevyhořet, Křivohlavý Jaro

Staňte se lepším tátou již dnes, Slayton Gregory W.

Peníze až na druhém místě, Lloydbottom Mark, DaytonHoward

Práce jako duchovní úkol, Assländer Friedrich, Grün Anselm

Obnova srdce, Willard Dallas

Šedesátka není hřích, Smith Neville

Problém bolesti, LewisC.S.

Deník půstu, Franklin Jentezen

Nebojte se, Lucado Max

Bůh a peníze, Grün Anselm, ZeitzJochen

Stát se moudrým mužem (Úvahy o mužské spiritualitě), Rohr Richard, Martos Joseph

Vystup na svůj vrchol, TreatCasey

Vítězný život (Základy normálního křesťanského života), NeeWatchman

Kdyby jen muž věděl, co žena prožívá (100 způsobů, jak své ženě projevit lásku), SmalleyGary

Silní a slabí, Tournier Paul

Deset tipů pro táty, Rob Parsons

Chybějící otec, chybující syn – Jak absence otce ovlivňuje utváření mužské identity, GuyCorneau

Jónatan – Věrný přítel, Francine Riversová

Knížka pro tatínky – Těhotenství, porod a první tři roky života dítěte, John C. Carr

Nebezpeční synové – Věrnost a nevěrnost, Dag Heward-Mills

Obnova lásky – Hledání sexuální identity, Mario Bergner

To je moje dcera – Jak otcova láska chrání a posiluje jeho dceru, Rick Johnson

Výcvik zbožného muže, R. Kent Hughes

Láska a boj, John Eldredge, Stasi Eldredge

Pozor! Srdce muže, John EldredgeChraň svoje srdce, John Eldredge

Harmonie v manželství, Kevin Leman

Diesel II., Roman Šťastný, Bronislav Matulík

Sloužil jsem Arafatovi, SaadaTass

John Hyde – Apoštol modlitby, McGaw Francis

Lékař z Kurdistánu, RasooliJay M., Allen Cady H.

Jan Hus, Kantůrková Eva

3 a 1/2 roku II – aneb s vírou a dohodláním, Passer Radim

William Carey, Wellman Sam

Martin Luther, Fearon Mike

Manželé a otcové – Derek Prince

Christian David

Lester Sumrall – životní příběh

Billy Graham – Když je domov na dohled

Smith Wigglessworth – Tajemství jeho moci

Katolické:

Vnitřní svoboda – síla víry, naděje a lásky, Jacques Philippe

Ve škole Ducha svatého, Jacques Philippe

Hledej Pokoj a jdi za ním, Jacques Philippe

Exotem na této zemi, Ladislav Heryán